Wij helpen je graag verder

Ontdek hoe Paylex inzicht geeft in het beoordelen van zakelijke risico's, inspireren en verbeteren van het betalingsgedrag van uw klanten en het laten groeien van uw bedrijf


Geslacht:

By sending this contact form, you automatically agree to our privacy statement and the general terms and conditions.

Bedankt voor uw aanvraag!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bedankt!

Wat is een UBO-verklaring?

Instellingen die onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (ook wel bekend als Wwft) vallen, zijn verplicht de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een zakelijke relatie te achterhalen. Maar wat is een UBO precies? En wat wordt er verwacht van u als ondernemer?

Tekst gaat verder onder het formulier
Separator icon

Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor, zoals hierboven beschreven wordt, Ultimate Beneficial Owner. Oftewel de uiteindelijke natuurlijke belanghebbende. Voor bepaalde instellingen is het wettelijk verplicht om de identiteit van de UBO te achterhalen wanneer zij zaken gaan doen met die onderneming. De reden dat instellingen wettelijk verplicht zijn om de identiteit van de UBO vast te stellen is dat hiermee voorkomen kan worden dat criminelen zich schuilhouden achter een juridische entiteit. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het witwassen van geld.

Er zijn een aantal punten waar de UBO aan moet voldoen. Zo is de UBO de natuurlijke persoon die
• Een belang heeft van minstens 25 procent in het kapitaal van de rechtspersoon, OF
• Minstens 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, OF
• Begunstigde is van minstens 25 procent van het vermogen van de rechtspersoon

Wat zijn uw plichten?

In artikel 1 van de Wwft zijn de instellingen opgesomd die onder de Wwft vallen. De wet schrijft voor dat deze instellingen een cliënten onderzoek uitvoeren voordat er een zakelijke relatie wordt aangegaan. Belangrijk bij het onderzoek doen is het vaststellen van de identiteit van de UBO. Hieronder staat aangegeven hoe een instelling onderzoek behoort te doen. Mocht het niet lukken om de UBO te identificeren, dan is het niet toegestaan om een zakelijke relatie aan te aan of een transactie uit te voeren.Separator icon

Hoe doet u onderzoek naar de UBO?

De Wwft stelt het wettelijk verplicht dat een instelling onderzoek doet naar de identiteit van een nieuwe klant, voordat er transacties worden uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan. Hieronder worden de vier stappen globaal uitgelegd voor onderzoek doen naar de UBO.

Stap 1 Identiteit achterhalen

Belangrijk is het achterhalen en controleren van de identiteit van de UBO. Stap 1 van het onderzoek heet dan ook het cliëntenonderzoek en mag risico gebaseerd plaats vinden. Risico gebaseerd houdt in dat de instelling zelf een inschatting mag maken van de risico’s van een zakelijke relatie of van transactie op witwassen en/of financieren van terrorisme.Separator icon

Latest information
Latest technologies

Benefit from an up-to-date database that is managed by a team of experts 24 hours a day, 7 hours a week.


Sophisticated algorithm
Unique algorithm

As we score more than 400 different parameters and carefully weigh these, you will be ensured of a reliable and sound credit advice.


For every company
Everywhere and for everyone

Thanks to our broad offer of products and services it does not matter if you are a company, private individual, or government. We will always offer you a customised proposal.Separator icon

Stap 2 Compliance check uitvoeren

Als de identiteit van de UBO bekend is, dient de UBO gescreend te worden om het risico te kunnen inschatten. Staat diegene bijvoorbeeld op de PEP-lijsten, controlelijsten, sanctielijsten of is er negatieve publiciteit? Hierbij kan gedacht worden aan EU Freeze list, de AFM Waarschuwingslijst en de OFAC.

Stap 3 Risico Inschatting maken

Wanneer een onderneming onder de Wwft valt, dient hij de klanten op basis van objectieve indicatoren in te delen in twee risico categorieën. Dit is respectievelijk laag risico en midden/hoog risico. De aard en de omvang van het cliënten onderzoek mag worden afgestemd op de risico inschatting die gemaakt wordt. Wanneer het risico dan ook laag is, hoeft er minder inspanning geleverd te worden om het lage risico te matigen.

• Laag risico
Wanneer een klant een laag risico betreft, kan het volstaan een vereenvoudigd cliënten onderzoek uit te voeren. Dit kan dan bijvoorbeeld door het vragen naar de identiteit van de UBO en het laten ondertekenen van de UBO-verklaring, waarop de gegevens van de UBO genoteerd worden.
• Midden/hoog risico
Het kan voorkomen dat een klant niet fysiek aanwezig is voor de identificatie, de klant een PEP (Politically Exposed Person) is of er een hoog risico voor terrorismefinanciering of witwassen plaats vindt. Dan is het een vereiste om een verscherpt cliënten onderzoek uit te voeren. In artikel 8 van de Wwft zijn de specifieke eisen voor een verscherpt cliënten onderzoek te vinden.Separator icon

Stap 4 Archiveer op uniforme wijze

Als laatste is het van belang om zakelijke relaties op uniforme en efficiënte wijze te toetsen en de opgedane informatie consistent te archiveren.

UBO-register

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of personen met zeggenschap (>25%) in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is een gevolg van nieuwe Europese regels. Het register maakt transparant wie de UBO van een ondernemer is, waardoor het makkelijker zal worden de UBO te kunnen identificeren.Separator icon

Geschreven door:
Anneloes PolitisAlways up to date: risk management in the cloud


iRisk is available online, both on a desktop and laptop as well as on your tablet or smartphone. You always have access to our database and assessments of all businesses. Make a first check or watch the monitoring, so that you won’t be faced with surprises.

iRisk demo

Our database is available online, via a secured and encrypted connection. No worries about the safety, because you will have access on the basis of a secure own environment. Always up to date thanks to risk management for at the office, on site, and on the road.


Separator icon
iRisk

Real-time scoring your business relations with iRisk.


Insight into all business information
Check up on the management board
Complete financial overview
Advice for your credit limit
Assess the payment behaviour
Online and in the app (iOS and Android)

With iRisk, you easily gain insight into your (potential) business relation. Within several minutes, you will know if your business relation is creditworthy, if it has previously been involved in financial calamities, and what the payment behaviour is. On top of that, you will directly be able to see who is authorised to take decisions on behalf of your business relation.

Paylex scores your business relation in real time on more than 400 indicators and provides you with an advice about up to what amount you can safely do business. Directly contact us to non-bindingly discuss the best fitting solution.Separator icon