Wij helpen je graag verder

Ontdek hoe Paylex inzicht geeft in het beoordelen van zakelijke risico's, inspireren en verbeteren van het betalingsgedrag van uw klanten en het laten groeien van uw bedrijf


Geslacht:

By sending this contact form, you automatically agree to our privacy statement and the general terms and conditions.

Bedankt voor uw aanvraag!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bedankt!

Hoe krijg ik mijn openstaande facturen betaald?

Ondernemers maken soms afspraken met hun klanten zonder zekerheid te hebben dat de facturen op tijd betaald worden. Er bestaat zelfs een kans op compleet niet betaald worden. Het niet op tijd, of helemaal niet betaald worden kan leiden tot een insolventierisico. Daarbij bestaat het gevaar dat vorderingen bij faillissement van de klant onbetaald blijven. De ondernemer riskeert in dat geval dat de openstaande facturen nooit betaald zal krijgen. Echter is het insolventierisico relatief makkelijk te beperken. Hieronder zullen enkele tips gegeven worden die mee kunnen werken aan een klein risico.

Tekst gaat verder onder het formulier
Separator icon

Vooraf betalen

De meest simpele manier om het risico op wanbetaling tegen te gaan, is alle klanten te vragen om voorafgaand de levering de factuur al te betalen. Op deze manier heeft de ondernemer zelf geen insolventierisico, maar heet de klant wel een insolventierisico. Het vooraf laten betalen van de facturen klinkt waarschijnlijk vreemd en wantrouwend naar de klanten toe, echter komt vooraf betalen steeds vaker voor. Verder kan het verleggen van het insolventierisico van de ondernemer naar de klant voordelen opleveren tijdens onderhandelingen. Denk hierbij aan het bedingen van een hogere vergoeding voor het leveren van goederen.

Kort betalingstermijn

In sommige sectoren is het als ondernemer vrijwel onvermijdelijk om een insolventierisico te lopen. Een voorbeeld hiervan kan ook zijn dat wanneer een ondernemer een klant de tijd geeft om openstaande facturen op termijn te laten afbetalen. Hierbij is het overigens wel mogelijk het risico te kunnen beperken, door bijvoorbeeld de periode tussen levering van diensten/goederen en betaling zo kort mogelijk te houden. Ook kan het insolventierisico beperkt worden door te werken met termijnbetalingen. Hiermee wordt een vertrouwensband tussen klant en ondernemer gecreëerd. Echter kan het wel voorkomen dat facturen toch onbetaald blijven. Zo kan een klant failliet gaan voordat alle termijnen zijn betaald. Daarom wordt aangeraden om risico’s af te dekken met zekerheidsrechten. Dit zal in een van de alinea’s hieronder besproken worden.Separator icon


Klant laten betalen direct na het ontvangen van goederen

Niet iedere ondernemer of klant is bereid om insolventierisico te lopen. Daarvoor zou het gelijk oversteken principe een goede, en oude, oplossing zijn. Daarbij betaalt de klant direct bij het ontvangen van de goederen van de ondernemer. Hierbij hebben beide partijen de zekerheid dat de goederen geleverd worden en de facturen binnen de betaaltermijn worden betaald. Beide lopen dus geen risico. Voor ondernemers die diensten leveren is deze optie echter moeilijker, maar wel mogelijk.
Separator icon

Latest information
Latest technologies

Benefit from an up-to-date database that is managed by a team of experts 24 hours a day, 7 hours a week.


Sophisticated algorithm
Unique algorithm

As we score more than 400 different parameters and carefully weigh these, you will be ensured of a reliable and sound credit advice.


For every company
Everywhere and for everyone

Thanks to our broad offer of products and services it does not matter if you are a company, private individual, or government. We will always offer you a customised proposal.Separator icon

Risico’s afdekken door zekerheid verschaffen

Zekerheidsrechten verschaffen de schuldeiser, ook wel bekend als de leverancier/ondernemer, garantie voor vordering van diens vordering op de schuldenaar, ook wel bekend als klant of afnemer. Hierbij is de bedoeling dat de openstaande vorderingen voor het grootste gedeelte betaald worden bij faillissement van de klant. Die zekerheid kan bijvoorbeeld gegeven worden door middel van bankgarantie. Bij bankgarantie betaalt de bank de openstaande facturen van de schuldeiser bij faillissement van de schuldenaar.
Een andere manier van zekerheid verschaffen is het eigendomsvoorbehoud. Daarbij blijft de ondernemer eigenaar van de geleverde goederen totdat de vordering betaald is door de klant. Er zijn nog een aantal andere voorbeelden van zekerheden. Dit zijn als volgt: borgtochten, concerngaranties, documentair krediet, hoofdelijkheden, hypotheekrechten en pandrechten. Welke van deze vormen het meest geschikt is voor een ondernemer hangt compleet van zijn of haar situatie met een klant af. Wel is het van belang dat de zekerheden op de juiste manier bedwongen worden. Wanneer dit niet gebeurt, dan kunnen de zekerheden ook niet ingezet worden. De facturen blijven in dat geval dus in de regel onbetaald.

Beroep doen op bestuurdersaansprakelijkheid

Wat gebeurt er als de klant failliet is, er van tevoren geen zekerheden zijn vastgelegd en er ook nog openstaande facturen zijn? Ondanks deze situatie, is het dan nog mogelijk om vorderingen betaald te krijgen. Onder bepaalde omstandigheden is namelijk de eigenaar van een failliet vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde vorderingen van de schuldeiser. Maar let op! Bestuurdersaansprakelijkheid geldt alleen in zeer specifieke situaties. Bestuurdersaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld wel wanneer de bestuurder bij het aangaan van een overeenkomst wist, of behoorde te weten, dat de vennootschap niets zou betalen. Een ander voorbeeld is wanneer een bestuurder zelf heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap niet betaald heeft.
Zorg dus dat er altijd weloverwogen keuzes worden gemaakt bij het maken van nieuwe facturen. Daarbij is het ook belangrijk om eerst goed onderzoek te doen naar de (nieuwe) klant. Is hij of zij een trouwe goed betalende klant en kan er verwacht worden dat de facturen betaald worden? Of heeft de klant een hoog risico op faillissement. Al deze gegevens zijn makkelijk te vinden door gebruik te maken van een kredietbeoordelaar zoals Paylex.Separator icon

Geschreven door:
Anneloes PolitisAlways up to date: risk management in the cloud


iRisk is available online, both on a desktop and laptop as well as on your tablet or smartphone. You always have access to our database and assessments of all businesses. Make a first check or watch the monitoring, so that you won’t be faced with surprises.

iRisk demo

Our database is available online, via a secured and encrypted connection. No worries about the safety, because you will have access on the basis of a secure own environment. Always up to date thanks to risk management for at the office, on site, and on the road.


Separator icon
iRisk

Real-time scoring your business relations with iRisk.


Insight into all business information
Check up on the management board
Complete financial overview
Advice for your credit limit
Assess the payment behaviour
Online and in the app (iOS and Android)

With iRisk, you easily gain insight into your (potential) business relation. Within several minutes, you will know if your business relation is creditworthy, if it has previously been involved in financial calamities, and what the payment behaviour is. On top of that, you will directly be able to see who is authorised to take decisions on behalf of your business relation.

Paylex scores your business relation in real time on more than 400 indicators and provides you with an advice about up to what amount you can safely do business. Directly contact us to non-bindingly discuss the best fitting solution.Separator icon