Wij helpen je graag verder

Ontdek hoe Paylex inzicht geeft in het beoordelen van zakelijke risico's, inspireren en verbeteren van het betalingsgedrag van uw klanten en het laten groeien van uw bedrijf


Geslacht:

By sending this contact form, you automatically agree to our privacy statement and the general terms and conditions.

Bedankt voor uw aanvraag!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bedankt!

De waarde van het klantenbestand

Het is onmiskenbaar dat uw klantenbestand van waarde is. Want zonder klanten kan een onderneming niet bestaan, hoe uniek of innovatief uw onderneming en zijn diensten of producten ook zijn. Alles drukt zich uit in cijfers, eveneens de waarde van het klantenbestand. Die waarde wordt berekend door de omzet die groepen klanten genereren. Die groepen klanten worden herkenbaar gemaakt door de aankoopkenmerken van die klanten. Maar heeft u zelf wel inzicht in die waarde? En weet u welke risico’s u loopt wanneer u geen inzicht heeft? In dit artikel wordt u uitgelegd welke inzichten u kan halen uit uw klantenbestand en welke risico’s u loopt wanneer u geen inzicht heeft in uw klantenbestand.

Tekst gaat verder onder het formulier
Separator icon

Inzicht in het klantenbestand

De waarde van uw totale klantenbestand vertelt heel wat over de financiële gezondheid van uw onderneming. Met behulp van die informatie kunnen er slimme beslissingen genomen worden voor de onderneming. Ook voor het uitvoeren van gerichte acties is het inzicht hebben in de waarde van het klantenbestand belangrijk. Een voor de hand liggend voorbeeld is dat u wilt weten welke geldstromen uw onderneming in de toekomst op gang brengt. Daarbij is het ook belangrijk om te bekijken of die in lijn liggen met wat u verwacht of dat u moet bijsturen om toch nog uw financiële doelstellingen te behalen. Uw inkomsten, oftewel uw klanten, zijn daarbij bepalend. Hierom is het dus van belang om een goed en duidelijk inzicht te hebben in de ontwikkelingen van uw klantenbestand, zodat u ten alle tijden weet hoe de ondernemingswaarde zich ontwikkelt in de toekomst.

Volume is bepalend voor de waarde en evolutie

Wanneer u nog maar een klein klantenbestand heeft, is het nog niet zinvol om uitspraken te doen over de waarde en de evolutie van dat bestand. Met maar een klein aantal klanten kan er namelijk moeilijk iets over de situatie van uw onderneming gezegd worden. Wanneer er bijvoorbeeld dan al een klant wegvalt, veranderen alle cijfers relatief veel, waardoor er geen zinvolle uitspraak gedaan kan worden uit de informatie die daaruit ontstaat. Als u een groter klantenbestand heeft, geeft dat veel betrouwbaardere en bruikbaardere data over de financiële situatie van uw onderneming dan een klein klantenbestand.
Er zijn een aantal gegevens die essentieel zijn voor het bepalen van de waarden van het klantenbestand. Dit zijn de nieuwe klanten, de bestaande klanten en de klanten die u verlaten voor een andere leverancier. Hierdoor kan u direct zien welke conjunctuur plaatsvindt en wat het nettoresultaat daarvan is. Wanneer het u bijvoorbeeld opvalt dat een relatief groot aantal klanten zijn vertrokken, kunt u onderzoeken of er een gemeenschappelijke factor is bij die klanten. Ook kunt u dan bekijken of vergelijkbare klanten u ook zullen verlaten.Separator icon

Risico’s voor het niet bijhouden van klanten

Als u als ondernemer geen waarde hecht aan het in kaart brengen van de ontwikkelingen van het klantenbestand, dan loopt u het risico bepaalde ontwikkelingen binnen uw onderneming over het hoofd te zien. Een goed voorbeeld van een ontwikkeling die over het hoofd gezien wordt, is wanneer uw salesafdeling veel nieuwe klanten binnenhaalt, maar u niet merkt dat bestaande klanten massaal afhaken. Ook kan het voorkomen dat die nieuwe klanten enkel kleine bestellingen plaatsen. Een ander goed voorbeeld is het risico dat u loopt door geen aandacht te besteden aan de lange termijn gevolgen bij bepaalde acties.
Korte termijn risico’s zijn bijvoorbeeld dat de kosten de opbrengsten blijken te overstijgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het starten van een campagne om nieuwe klanten te werven. Dit lijkt een slimme zet, maar wanneer er maar een klein aantal nieuwe klanten binnenhaalt en de kosten van de campagne veel hoger ligt en de nieuwe ook een kleine beloning krijgen, dan zal de opbrengst per klant uiteindelijk verlies doen draaien.
Voor op de lange termijn heeft u bedacht dat diezelfde nieuwe klanten geen beloning ontvangen. Zij vergen ook geen verkoopinspanning meer. Elke klant die u trouw blijft, zorgt dan voor directe winst. Als uit de resultaten blijkt dat na een jaar 85% van de nieuwe klanten u trouw blijft, is het toch slim om de campagne door te laten lopen. Ondanks dat deze op korte termijn geen winst boekt. Wanneer de kostencomponent dus wegvalt, schieten de winstcijfers weer omhoog.

Totaalplaatje

Bovenstaand voorbeeld laat dus duidelijk zien dat slimme keuzes alleen gemaakt kunnen worden met behulp van een duidelijk inzicht in het totaalplaatje van uw klantenbestand. Wanneer u geen tijd besteed aan het bekijken van het klantenbestand, dan leidt dat tot misvattingen over de financiële gezondheid van uw onderneming. Zorg dus dat u weet wat er zich afspeelt in uw klantenbestand.Separator icon

Geschreven door:
Anneloes PolitisAlways up to date: risk management in the cloud


iRisk is available online, both on a desktop and laptop as well as on your tablet or smartphone. You always have access to our database and assessments of all businesses. Make a first check or watch the monitoring, so that you won’t be faced with surprises.

iRisk demo

Our database is available online, via a secured and encrypted connection. No worries about the safety, because you will have access on the basis of a secure own environment. Always up to date thanks to risk management for at the office, on site, and on the road.


Separator icon
iRisk

Real-time scoring your business relations with iRisk.


Insight into all business information
Check up on the management board
Complete financial overview
Advice for your credit limit
Assess the payment behaviour
Online and in the app (iOS and Android)

With iRisk, you easily gain insight into your (potential) business relation. Within several minutes, you will know if your business relation is creditworthy, if it has previously been involved in financial calamities, and what the payment behaviour is. On top of that, you will directly be able to see who is authorised to take decisions on behalf of your business relation.

Paylex scores your business relation in real time on more than 400 indicators and provides you with an advice about up to what amount you can safely do business. Directly contact us to non-bindingly discuss the best fitting solution.Separator icon